Skip to content

Synchroniciteit

Synchroniciteit

De term synchroniciteit (letterlijk: gelijktijdigheid) is in 1930 bedacht door de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung. Van synchroniciteit is sprake wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor de betrokkene zinvol verband, dat niet noodzakelijk als causaal wordt ervaren. Eenvoudig gezegd: je ervaart het als “meer dan gewoon toeval”; omdat de twee gebeurtenissen voor jou met elkaar te maken schijnen te hebben, maar niet zo dat het ene het andere heeft voortgebracht. Jung zag synchroniciteit als een ander verklaringsmodel dat naast causaliteit zijn plaats verdiende. Dit concept stelt de causaliteit zelf niet ter discussie noch wil het ermee concurreren. Het beweert slechts dat, net zoals gebeurtenissen kunnen gegroepeerd worden onder ‘oorzaak’, ze net zo goed kunnen worden gegroepeerd onder hun betekenis.

Jung zegt zelf over synchroniciteit:

“Synchroniciteit is niet raadselachtiger of geheimzinniger dan de discontinuïteiten in de fysica. Het is slechts de vastgeroeste overtuiging van de almacht van de causaliteit die het verstand moeilijkheden bereidt en die het ondenkbaar doet schijnen dat er oorzaakloze gebeurtenissen zouden kunnen voorkomen of bestaan… Zinvolle coïncidenties zijn denkbaar als zuivere toevalligheden. Maar naarmate hun aantal toeneemt en de overeenkomst groter en nauwkeuriger is, wordt het steeds minder waarschijnlijk en meer ondenkbaar dat hier sprake van toeval is. Dat wil zeggen: ze kunnen niet meer voor zuiver toeval doorgaan, maar moeten bij gebrek aan causale verklaringen als ordeningen volgens een bepaald plan opgevat worden… Hun ‘gebrek aan verklaarbaarheid’ bestaat niet alleen uit het feit dat de oorzaak onbekend is, maar ook uit het feit dat zo’n oorzaak met onze verstandelijke capaciteiten niet denkbaar is”.

Synchroniciteit is waarneembaar maar men moet weten hoe men dit moet waarnemen. Het laat zich niet bewijzen volgens de normale wetenschappelijke onderzoek methodes. Onderzoekmethodes die gebruikt worden in de quantumfysica blijken weer wel te werken.

Er bestaan life coaches die gebruik maken van synchroniciteit om het leven van hun clienten inzichterlijker te maken. Wil je meer weten over Synchroniciteit en hoe je dit in je leven kan toepassen neem dan contact met me op.

(c) 2010 Rudolf Maduro

Online Life Coach -  www.onlinelifecoach.nl

Published inSynchroniciteit

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *